а

Током радне посете запослених у Одељењу за заштиту права особа са инвалидитетом и старијих - стручне службе Заштитника грађана са представницима локалне самоуправе и организација цивилног друштва у Кладову и Неготину.

Разговарало се о спровођењу Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом, као и досадашњим и наредним активности на унапређењу приступачности, услуга и запошљавања особа са инвалидитетом. Такође, представници стручне службе Заштитника грађана, током боравка у овом градовима, организовали су пријем притужби грађана.

 

Слике Кладово и Неготин

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.