а

Стратегија је општи план акција чија је сврха остваривање одређених, јасно дефинисаних, циљева.

Акциони планови су документи којим се дефинишу начин на који ће организација стићи тамо где планира да буде, на тај начин што дефинише што ће ко радити, када и како, као и како се треба бавити тренутним проблемима и трендовима који се појављују.


Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.