а

Република Србија је усвојила низ закона и прописа који регулишу статут особа са инвалидитетом и доприносе њиховом укључивању и реализацију људских права.Ови закони су учинили да област права особа са инвалидитетом једном правно најбоље регулисаних области. Поред одговорности државе, то захтева и активан став организација и удружења особа са инвалидитетом, као и самих особа са инвалидитетом, који закону треба да дају живот, тј. да га користе и захтевају остваривање и заштиту својих права кроз обраћање институцијама, укључујући судове и Заштитника грађана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.