а

Заштитник грађана изражава потпуну сагласност за оснивање и изградњу националног независног механизма за праћење спровођења Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом у Републици Србији при Заштитнику грађана, у складу са чланом 33. Конвенције, који је предвиђен Нацртом акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године. Заштитник грађана прихвата да буде орган који спроводи ту активност, сматрајући да ће дугогодишње искуство у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом и других осетљивих група, позитивно утицати на успешно спровођење поменуте активности, стоји између осталог у Мишљењу на Нацрт акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2021. до 2022. године упућеним Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.