а

b_280_0_16777215_00_images_Aleksinac10.jpgЗаменица Заштитника грађана Јелена Стојановић позвала је све старије особе у Републици Србији, а посебно старије жене на селу, да се обрате надлежним органима и Заштитнику грађана уколико сматрају да су њихова права прекршена поступањем надлежних органа или су изложени било каквој врсти злостављања и насиља.

„Старије особе, а пре свега жене на селу, суочавају се са бројним проблемима као што су сиромаштво, дискриминација, насиље и занемаривање, а посебан проблем је недостатак посебних услуга и сервиса подршке, нарочито услуге помоћи у кући. Ови проблеми су нарочито изражени у сеоским срединама“, рекла је Стојановић на трибини „Изазови и унапређење приступа услугама и превенција насиља над старијим женама у условима пандемије“ у Културном центру Алексинац.

Стојановић је указала да пракса Заштитника грађана показује да су многи од поменутих проблема посебно били изражени током ванредног стања уведеног због пандемије заразне болести Ковид-19.

„Тада су због мера ограничења кретања највише тешкоћа имале старије особе са менталним и физичким инвалидитетом којима је потребна подршка неговатеља за задовољавање основних животних потреба, као и старије особе у стању социјалне потребе, нарочито оне којима је био потребан ургентни смештај, затим старије особе којима је била неопходна помоћ геронто-домаћица, али и старији бескућници због немогућности пријема у прихватилишта и остале социјалне установе“, рекла је заменица Заштитника грађана.

Стојановић је истакла изузетну важност међугенерацијске солидарности, борбу против уврежених предрасуда о старијима, али и о младима, као и неговање међугенерацијске толеранције, разумевања и поштовања богатства различитости.

b_280_0_16777215_00_images_Aleksinac11.jpgПредседница удружења „Снага пријатељства - Amity" Надежда Сатарић рекла је на трибини да се због предрасуда према старијим особама занемарује много позитивног и вредног што старије особе имају и чиме могу да допринесу и нагласила да наше друштво никога не треба да стигматизује и одбацује већ да мења такве праксе постављања граница старијима.

„Свака шеста старија особа и после пензионисања ради и уплаћује доприносе, а многе се баве различитим облицима неплаћеног рада. Треба да имамо поштовање према старијима у свим ситуација, у јавном превозу, приликом преласка улице… С друге стране, неке старије особе мисле о младима да су неваспитани, површни, да време проводе гледајући у мобилне телефоне“, навела је Сатарић и додала да треба да радимо на укидању свих стереотипа, да нема генерализације.

Током дебате на трибини у Алексинцу један од старијих учесника је навео да су деца која су у прошлости расла са бакама и декама стварала емпатију према старијима али да је то, због промене начина живота, сада другачије. Став млађих учесника трибине био је да поштовање старијих представља питање кућног васпитања. Учесници трибине су изнели и да проблем старијих особа на селу представља недостатак јавног превоза, одлазак код лекара, у пошту, у продавницу и приступ другим услугама.

После трибине у Културном центру Алексинац отворена је изложба фотографија ,,Лепота старења“, у организацији удружења ,,Снага пријатељства - Amity" и Фото савеза Србије, на којој су представљене 72 фотографије од 42 аутора. Фотографије промовишу лепоту и радост живота и показују колико сваки период живота, па и старије доба, може бити лепо и плодотворно.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.