а

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић изјавила је данас, поводом Међународног дана борбе против насиља над женама, да је ова врста насиља и даље присутна у нашим срединама и да се старије жене, посебно оне на селу, суочавају са бројним проблемима попут сиромаштва, дискриминације и насиља, као и са недостатком посебних услуга и сервиса подршке.

Стојановић је на скупу посвећеном спречавању насиља и дискриминације старијих жена у сеоским срединама у селу Медвеђа код Трстеника, које организују Удружење „Снага пријатељства – Amity“ и Заштитник грађана Републике Србије, навела да надлежни органи треба да уложе додатне напоре да се старијим особама обезбеде сви потребни сервиси подршке, посебно у време пандемије.

Стојановић је поново позвала све старије особе у Србији, а посебно старије жене на селу, да се обрате надлежним органима и Заштитнику грађана уколико сматрају да су њихова права прекршена поступањем надлежних органа или су изложени било каквој врсти злостављања и насиља.

Председница удружења „Снага пријатељства - Amity" Надежда Сатарић рекла је на скупу да су старије жене и старији мушкарци на селу угрожени јер су им далеко центри за социјални рад, полиција, судови, здравствене установе.

„Насиље је данас законом забрањено. Нико, па ни старије особе, не треба да трпе насиље већ треба да га пријаве, пошто у противном њихово здравље постаје нарушено а оне зависне од других. Економско насиље лако може довести старије жене до бескућништва“, рекла је Сатарић.

Уцесници скупа су се сагласили да насиља над женама има свуда, да постоје проблеми због ниског износа пољопривредних пензија и новчане социјалне помоћи, као и да су многе услуге здравствене заштите услед пандемије још недоступније и да су посебно угрожене старије жене у самачким сеоским домаћинствима.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.