а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација о могућем физичком злостављању кориснице приватног дома за старе на општини Вождовац у Београду, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Од надлежног министарства Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима и мерама које су предузете у овом случају, о томе да ли приватни дом за старе има лиценцу за рад, да ли су у прошлости добијали пријаве на рад овог дома, да ли су вршили инспекцијски надзор у овом дому и да ли су раније утврдили неправилности у раду и које мере су предузимали.

Заштитник грађана је 15. марта 2022. године из медијских навода добио податке да је корисницу приватног дома за старе у Београду унук затекао са огреботинама по лицу, са подливима на шакама и са пуно модрица. Запослени и власница дома су, како преносе медији, у вези са узроком настанка повреда дали контрадикторне изјаве.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.