а

Заштитник грађана утврдио је пропусте у раду Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда јер није обезбедио опрему за слепа и слабовида лица у виду звучних сигнала за прелажење преко улице након што је током реконструкције светлосне сигнализације на пешачким прелазима укинуо пешачки семафор.

По притужби мајке слабовидог детета из Београда да је реконструкцијом светлосне сигнализације на раскрсницама њеном детету онемогућено да се самостално креће, како се иначе раније кретало, јер су на великом броју раскрсница укинути семафори за пешаке, Заштитник грађана је покренуо поступак контроле законитости и правилности рада овог секретаријата.

Због потребе да се унапреди положај деце оштећеног вида и осигура њихова боља безбедност као учесника у саобраћају, Заштитник грађана сматра да Секретаријат за саобраћај мора осигурати исти ниво остваривања права лицима оштећеног вида која су пре ових реконструкција светлосне сигнализације могла самостално да се крећу јер су могла да виде светлосни сигнал на пешачком семафору који је био на разделном острву.

Из тих разлога, потребно је предузети све мере како би се обезбедило да на пешачким прелазима широких градских улица у Београду буде постављен звучни сигнал за безбедан прелазак улице. На овај начин би се заштита и безбедност осигурала не само деци, већ и одраслима оштећеног вида.

У препоруци за отклањање недостатака, Заштитник грађана тражи да градски секретаријат убудуће на свим пешачким прелазима на којима се укида пешачки семафор на разделном острву постави опрему за обележавање путева за кретање слепих и слабовидих лица у виду звучних сигнала за прелажење улице и да га о поступању по препоруци обавести у року од 30 дана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.