а

b_280_0_16777215_00_images_20220414Radionica.jpg
Фото: Заштитник грађана

Степен поштовања права старијих особа, дискриминација и насиље над старијим особама, као и да ли они препознају и како реагују на насиље су биле теме о којима се разговарало на данашњој радионици у Александровцу, коју је организовало удружење „Снага пријатељства — Amity” из Београда и Заштитник грађана за старије локално становништво и представнике локалног дома здравља.

Учесници радионице су навели да су највећи проблеми старијих у Александровцу отежан приступ услугама здравствене заштите, недостатак услуге герентодомаћица и дома за старе. Како су навели, насиље над старијима је присутно, али се ретко пријављује због укорењених стереотипа и предрасуда, као и да је потребна боља сарадња са центром за социјални рад и локалном самоуправом.

Борјана Перуничић из институције Заштитника грађана је указала да та институција може иницирати измене прописа, али и да решава појединачне случајеве по притужбама грађана или по сопственој иницијативи, те је позвала старије грађане да се обрате Заштитнику грађана уколико сматрају да су њихова права угрожена.

Надежда Сатарић из удружења „Снага пријатељства —Amity“ је истакла да истраживања показују да у Србији већина старијих се осећа дискриминисано првенствено у приступу услугама социјалне и здравствене заштите и јавним службама, а свака пета особа је доживела неки вид насиља. Насиље се и даље код старих особа третира као ствар породице, те није потребно тражити заштиту за жртве. Најзаступљеније је психичко и економско насиље, као и занемаривање. Сатарић је додала да је претходне године свака трећа убијена жена имала преко 60 година.

Догађај је реализован у оквиру пројекта „Унапређење безбедности жена у Србији“, који спроводи агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Србије и подршку Норвешке амбасаде у Београду.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.