а

Поштовање и брига о старим лицима је део традиције на коју никада не смемо да заборавимо. Сваки облик непоштовања и насиља, било оно физичко, психичко или економско, мора се спречити пре него што се догоди. Свако занемаривање старих лица мора бити јавно осуђено, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Међународног дана борбе против насиља над старијима.

Борби против насиља над старијима се не посвећује довољно пажње, зато институција Заштитника грађана приоритет у раду даје управо заштити наших суграђана који спадају у ту рањиву категорију, нагласио је Пашалић и позвао их да пријаве сваки вид насиља и дискриминације.

Некада заборавимо да је старост неминовна судбина свих нас и да једино бригом и пожртвовањем према њима показујемо да смо друштво које заслужује да се назива хуманим, указао је Зоран Пашалић.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.