а

Град Нови Сад, Општина Бела Паланка и Општина Бабушница добитници су овогодишње награде коју Заштитник грађана, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина Србије, шесту годину заредом додељује градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији, који су у претходној години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији, односно у свом окружењу.

Признање за развој партнерства јавног и цивилног сектора у креирању приступачног окружења и доступности услуга добио је Град Шабац, похвалу за залагање за унапређен приступ услугама Градске управе Град Ниш, а захвалнице за учешће на Јавном позиву за доделу награда за развој приступачности у 2021. години добили су градови Врање, Лесковац, Смедерево и Сомбор, као и Општина Свилајнац.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.