а

Старост је неминовна судбина свих нас, зато нам је данас дужност да бригом и разумевањем за старије учинимо њихов живот лепшим и лакшим, истакао је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Међународног дана старијих.

Пашалић је додао да уколико желимо обезбедити сигуран и достојанствен живот нашој све бројнијој старијој популацији, прво морамо рушити штетне стереотипе да су старији терет за друштво, а друго, не смемо дозволити да се осећају лоше или дискриминисано због њихових година. Морамо бити свесни тога да велики број старијих живи сам, без редовних личних примања, а дискриминација се испољава у готово свим областима. Отежан им је приступ социјалној и здравственој заштити и разним услугама и сервисима подршке, угрожена су им имовинска права, пензијско и инвалидско осигурање, а посебно су погођене особе са инвалидитетом, указао је заштитник грађана.

„Они су рањиви, често изложени насиљу и занемаривању, због тога им је међугенерацијска подршка и солидарност веома важна. Важно је и да њих доживљавамо као друштвени ресурс, а не пасивне кориснике права и слобода који су социјални терет“, нагласио је Зоран Пашалић и објаснио да о старијој популацији не треба размишљати као о проблему, већ као о потенцијалу. Њихово радно и животно искуство је непроцењиво, зато је потребно развити могућност за њихово шире друштвено ангажовање уколико они то желе.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.