а

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, на основу информација у медијима да инспекторима социјалне заштите није дозвољено да уђу у илегални Дом за старе у Крњачи и изврше контролу његовог рада, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Из медија Заштитник грађана је дошао до сазнања да je инспекторима социјалне заштите почетком августа онемогућено да уђу у илегални Дом за старе „Royal“ у Крњачи како би по пријави бивших запослених и корисника услуга тог дома извршили инспекцијски надзор над радом дома и утврдили у каквим условима бораве његови корисници.

Медији су известили и да су инспектори по три основа отишли у контролу: дом нема лиценцу за рад, неговатељице и куварице нису пријављене и корисници услуга дома су, према твдњама њихових рођака, константно малтретирани.

Због свега наведеног, Заштитник грађана тражи од надлежног министарства да га у року од 15 дана обавести о свим околностима случаја, о томе да ли су раније добијали пријаве у вези са радом дома, да ли је изречена забрана рада и да ли су предузете мере према власнику – одговорном лицу у дому због илегалног рада дома, несавесног и неовлашћеног пословања и неовлашћеног обављања одређене делатности.

Заштитник грађана од надлежног министарства тражи и да га извести колико особа је запослено у Одељењу за инспекцијски надзор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.