а

b_280_0_16777215_00_images_20221028pristupacnost.jpg
Фото: Заштитник грађана

Град Нови Сад и општине Бабушница и Бела Паланка су добитници овогодишњих награда које Заштитник грађана додељује градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији који су у претходној години највише допринели развоју свих облика приступачности на својој територији.

Град Нови Сад је награђен за свеобухватно и континуирано деловање градских управа на развоју свих облика приступачности и социјалног укључивања особа са инвалидитетом, док општине Бабушница и Бела Паланка за допринос унапређењу приступачности јавних објеката.

Признање за развој партнерства јавног и цивилног сектора у креирању приступачног окружења и доступности услуга добио је град Шабац, а похвалу за залагање за унапређен приступ услугама Градске управе је заслужио град Ниш. Захвалнице су уручене представницима Врања, Лесковца, Смедерева, Сомбора и општине Свилајнац.

b_280_0_16777215_00_images_20221028prostupacnost1.jpgЗаштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је да та институција већ шесту годину спроводи јавни позив са жељом да подстакне и ода признање оним јединицама локалне самоуправе које су у својој средини највише допринеле развоју свих облика приступачности. Приступачност подразумева не само приступачност физичком окружењу, већ и информацијама, услугама, производима. Доступност тих садржаја чини живот потпунијим и достојанственијим, нагласио је Пашалић.

Он је указао да се о положају особа са инвалидитетом не говори довољно, те да врло важан аспект активности Заштитника грађана јесте подизање друштвене свести на свим нивоима о неопходности да се предузимају континуиране и системске мере за унапређење њиховог положаја.

Генерални секретар Сталне конференције градова и општина Никола Тарбук истакао је да награђени градови и општине служе другима као пример, што и јесте један од циљева да се преко најбоље праксе промовише унапређење свих облика приступачности. Он је посебно нагласио да је подршка са националног нивоа важна кроз различите програме и врсте финансирања да се неке локалне мере реализују.

Заштитник грађана награду за допринос развоју свих облика приступачности на локалном нивоу већ шест година додељује у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, а ранијих година и са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.