а

Резултати прошлогодишњег истраживања Удружења студената са хендикепом показују да само 16 јединица локалне самоуправе у Републици Србији континуирано расписује конкурсе за додељивање ученичких и студентских стипендија са блажим критеријумима  деци и младим особама са сметњама у развоју и са инвалидитетом. Стога је Заштитник грађана ове године упутио Мишљење свим јединицама локалне самоуправе у којем их је позвао да ради унапређења положаја и степена остваривања права на образовање деце и младих особа са сметњама у развоју и са инвалидитетом, у складу са својим могућностима, континуирано расписују конкурсе са блажим критеријумима, истакао је данас заменик заштитника грађана за права особа са инвалидитетом и старијих Слободан Томић.

b_280_0_16777215_00_images_20221202Konferencija.jpg
Фото: Заштитник грађана

Томић је на конференцији „Дијалог о унапређењу инклузивних политика – подршка ученицима и студентима са хендикепом“, организованој поводом Међународног дана особа са инвалидитетом од стране Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог у Београду, истакао да су потребни блаже дефинисани критеријуми за стипендирање ученика и студената са сметњама у развоју и са инвалидитетом у свим конкурсима локалних самоуправа за доделу ученичких и студентских стипендија, како би се омогућило инклузивно образовање и васпитање што већем броју деце и младих са инвалидитетом, као предуслов за запошљавање на отвореном тржишту рада, а тиме и њихово економско осамостаљивање и оснаживање.

Министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог Томислав Жигманов је истакао да овакав друштвени дијалог представља путоказ за остварење инклузивног образовања, приступачног за све, прилика за представљање примера добре праксе и за сагледавање и отклањање баријера у образовном процесу. Он је додао да су многи проблеми интерсекторски и треба стално да водимо рачуна не само о ономе шта морамо, већ и ономе шта треба да урадимо како би људска права била остварена.

Извршни директор Удружења студената са хендикепом Милан Јанковић је рекао да жели да сваког дана свака особа са хендикепом може остварити своја права, а да и поред свих баријера и изазова са којима се сусрећу особе са хендикепом, оне су израженије код млађе популације. Инклузивно друштво је одговорност свих нас и треба га омогућити без изговора, указао је Јанковић.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.