а

Притужбу можете послати на један од следећих начина:

 1. Лично
 2. Путем поште
 3. Путем e maila: osis@ombudsman.rs

Уколико притужбу подносите лично образац притужбе можете попунити на листу места на обрасцу притужбе уз помоћ запослених стручне службе Заштитника грађана.

Образац притужбе можете донети у пријемну службу Заштитника грађана у улици Делиградска 16, 11000 Београд.


Уколико притужбу шаљете путем поште, образац притужбе можете преузети са сајта на следећи начин.

 1. Два пута кликнете на дугме са десне стране миша
 2. Отвориће се образац призужбе
 3. Сачувајте га File -  Save as
 4. Напишите Вашу притужбу
 5. Одштампајте је - File - Print
 6. Потпишите је
 7. Фотокопирајте сва документа која су од значаја за Вашу притужбу и приложите
 8. Пошаљите на адресу Делиградска 16,11000 Београд

Уколико притужбу шаљете електронским путем, потребно је да урадите следеће:

Два пута кликнете на дугме са десне стране миша

Отвориће се образац притужбе који треба да сачувате

Попуните Вашу притужбу

Одштампајте је

Потпишите

Скенирајте потписану притужбу и документа која су од значаја за Вашу притужбу

Пошаљите на e mail: osis@ombudsman.rs

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.