а

ЈатЗаштитник грађана констатује да се у раду Јавног предузећа за ваздушни саобраћај "Јат Ервејз" десио пропуст који је за последицу имао дискриминацију особа са инвалидитетом.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.