а

 1. Савез глувих и наглувих Србије и Црне горе
 2. Градска организација глувих и наглувих Београда
 3. Савез дистрофичара Србије
 4. Савез слепих Србије
 5. Савез за церебалну и дечију парализу
 6. Републичко удружење за особе са аутизмом
 7. Центар за оријентацију друштва
 8. Организација за заштиту права и подршку женама са инвалидитетом "Из круга"
 9. Инцијатива за инклузију „Велики и мали
 10. Удружење студената са хендикепом
 11. Форум младих особа са инвалидитетом
 12. Удружење за ревизију приступачности
 13. Удружење слепих и слабовидих Србије “Бели штап”
 14. Геронтолошко друштво Србије
 15. Београдски центар за хиперехабилитацију
 16. Инклузивни покрет
 17. Центар за самостални живот инвалида
 18. Центар за развој инклузивног друштва
 19. Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.