а

Одржан радни састанак заменика Заштитника грађана и представника националне организације особа са инвалидитетом ради унапређење сарадње.

На састанку се разговарало о могућностима унапређења положаја особа са инвалидитетом. Национална организација је кровна организација особа са инвалидитетом која је основана 2007. године и састоји се од 11 Савеза који се баве проблемима особа са инвалидитетом.

"Национална организација особа са инвалидитетон је основана са циљем да представља уједињени покрет особа са инвалидитетом и да говори у име већине особа са инвалидитетом у Србији. Радимо на остваривању неколико циљева као што су: јединство у заступању интереса особа са инвалидитетом у Србији,  заштита и промовисање основних људских права,  борба против предрасуда и дискриминација по основу инвалидности као и равноправност и социјална укљученост, прихватање међународних и европских стандарда, принципа и докумената у области инвалидности и њихова примена у Србији." истакла је Иванка Јовановић извршна директорка ове организације.

Заменик Заштитника грађана др Горан Башић је указао на потребу снажнијег деловања у правцу деинституционализације, да се средства из буџета усмеравају ка локалним заједницама у којима ће преко организација које пружају услуге бити омогућено особама са инвалидитетом да воде активнији и квалитетнији друштвени живот.

Закљученоје да постоји потреба заједничког деловања Заштитника грађана и Националне организације особа са инвалидитетом, која ће у наредном периоду бити конкретизована формирањем Савета за особе са инвалидитетом при институцији Заштитника грађана.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.