а

Особе с инвалидитетом не остварују права, а у локалним заједницама нису обезбеђени услови, која гарантују њихову пуну друштвену укљученост. Шта више, многи послодавци, међу којима и органи јавне управе, приликом запошљавања радника не поштују Законом утврђене мере које би требало да допринесу социјално-економском и професионалном укључивању инвалида.

Министаство рада и социјалне политике које је задужено да управља различитим процесима инклузије припадника ове осетљиве друштвенe групе није донело акционе планове на основу којих се утврђују и спроводе инклузивне политике у одређеним областима, а инклузији деце у образовни систем често су препрека недоступност школских устаова, комуникација и пре свега предрасуде с којима се суочавају.

 

b_280_0_16777215_00_images_stories_zlatibor_30.jpg

O томе на који начин локалне самоуправе могу да унапреде сопствене могућности како би учинили да особама с инвалидиттом обезбеде једнаке шансе и могућности разговараће се на састанку с доносиоцима одлука и представницима невладиних организација из Златиборског и Рашког округа. Разговор је начин да просторно блиске локалне самоуправе сазнају о искуствума суседа у вези са остваривањем права особа с инвалидитетом, али и повод да Заштитник грађана укаже на стандарде њихове заштите и наговести активности које ће спроводити у оквиру својих надлежности.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.