а

Град Ужице је развио високу праксу заштите права и подршке особа с инвалидитетом. Акциони план решавања проблема припадника ове рањиве групе био је предуслов доношењу више одлука на основу којих градска управа постепено решава проблеме друштвеног укључивања ових грађана.

 

b_280_0_16777215_00_images_stories_za_sajt_1.jpg

На састанку са доносиоцима одлука из градова и општина у овим окрузима Заштитник грађана је указао на искуства Градске управе Ужица, али и на примере добре праксе које су развиле друге локалне самоуправе. Међутим, проблеми запошљавања и развијања капацитета локалних самоуправа за подршку особама с инвалидитетом се морају остваривати у складу с Националном стартегијом унапређења положаја особа с инвалидитетом и уз подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.

Приступ физичкој средини и окружењу, информацијама и комуникацјама и приступ свим неопходним базичним услугама. 

Прелазак из улоге пасивног примаоца услуге у активног учесника у доношењу одлука о свом животу, учествовање у јавним активностима, политичка заступљеност.

Једнаке могућности и основе за реализацију свих људских права.